Najčešće pretraživani pojmovi

Pretraživani pojmovaPretraživanja% ukupnogPregleda stranica / pretraživanja
1version_keyword:publishedVersion1874215.67%0.00
2type_keyword:article1778714.87%0.00
3version_keyword:acceptedVersion84637.07%0.00
4subject_keyword:AFM65125.44%0.00
5subject_keyword:DFT64885.42%0.00
6rank_keyword:M2163575.31%0.00
7rank_keyword:M2262725.24%0.00
8subject_keyword:corrosion60935.09%0.00
9type_keyword:conferenceObject60005.02%0.00
10rank_keyword:M2351064.27%0.00

Ukupno

Pretraživanja% ukupnogPregleda stranica / pretraživanja
119636100.00%0.05