Show simple item record

dc.creatorLazarević, Miloš
dc.creatorBajić, Danica
dc.creatorTimotijević, Mladen
dc.creatorAlil, Ana
dc.creatorIlić, Nada
dc.creatorNedić, Bogdan
dc.date.accessioned2023-08-01T14:30:00Z
dc.date.available2023-08-01T14:30:00Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-86-85535-15-4
dc.identifier.urihttps://cer.ihtm.bg.ac.rs/handle/123456789/6431
dc.description.abstractЗаваривање експлозивом се често користи када конвенционалне методе заваривања не могу да обезбеде заварени спој два различита материјала, али и када треба заварити неку специфичну геометрију или велике површине металних плоча. Остваривање споја код заваривања експлозивом се заснива на динамичком дејству великог притиска створеног екплозијом. У ту сврху најчешће се користе индустријски експлозиви ниских параметара детонације, а један од њих је DEMEX, произвођача TRAYAL, из Србије. У овом истраживању DEMEX је примењен за заваривање плоча две различите врсте челика. Пре експерименталног поступка заваривања одабраних металних плоча, експлозив добијен од произвођача је подвргнут улазној контроли квалитета: мерењу његове насипне густине и брзине детонације, коришћењем оптичких сонди и фотодетектора повезаног са електронским бројачем. Експериментална поставка за заваривање била је следећа: експлозив DEMEX у прашкастом стању нанесен је у равномерном слоју преко горње челичне плоче, која је хоризонтално постављена преко доње плоче од друге врсте челика, у паралелном положају, са малим дрвеним дистанцерима ивично постављеним између њих. Активација је извршена електродетонирајућом капислом и малим бустером од пластичног експлозива. Заварени спој је испитан применом метода ултразвучне дефектоскопије, течним пенетрантима и микроструктурне анализе завареног споја. Микроструктурне анализе попречног пресека заварених плоча урађене су на стерео и оптичом микроскопу како би се анализирала зона завареног споја.sr
dc.description.abstractExplosion welding is often used when conventional welding methods cannot provide welded joint of two dissimilar materials, but also when some specific geometry should be welded, or large surfaces of metal plates. The formation of a joint in explosive welding is based on the dynamic effect of the high pressure created by the explosion. For this purpose, most often some industrial explosives of low detonation parameters are used, and one of them is DEMEX, produced by TRAYAL, Serbia. In this research DEMEX was applied to weld plates of two different types of steel. Prior to the experimental procedure of welding, the selected metal plates, the explosive obtained from the producer was subjected to initial quality control: measurement of its bulk density and detonation velocity, using optical probes and a photodetector connected with an electronic counter. The experimental setup for welding was as follows: explosive DEMEX in powdery state was applied in a uniform layer over the upper plate, which was horizontally placed over the lower plate, in parallel position, with small wooden spacers, marginally placed between them. Activation was performed by an electro-detonating cap and a small booster of plastic explosive. The welded joint was examined using methods of ultrasonic defectoscopy, liquid penetrants testing and microstructural analysis of the welded joint. Cross-sectional microstructural analyses of the welded plates were performed using a stereo and optical microscope to analyze the weld zone.sr
dc.language.isoensr
dc.publisherBeograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) - Društvo za procesnu tehnikusr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200325/RS//sr
dc.relationUniversity of Defense, Military Academy, (VA-ТТ/1/22-24)sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceProceedings - 36th international congress on process industry, Procesing ’23 / Zbornik radova - 36. Međunarodni kongres o procesnoj industriji, Procesing ’23, 1. i 2. jun 2023, Centar za stručno usavršavanje, Šabacsr
dc.subjectзаваривање експлозијомsr
dc.subjectалатни/конструкциони челикsr
dc.subjectDЕМЕХ експлозивsr
dc.subjectзаварени спојsr
dc.subjectexplosion weldingsr
dc.subjecttool/construction steelsr
dc.subjectDemex explosivesr
dc.subjectwelded jointsr
dc.titleQuality of explosively welded steel plates using demex explosivesr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBYsr
dc.citation.spage245
dc.citation.epage251
dc.citation.rankM33
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cer_6431
dc.identifier.fulltexthttp://cer.ihtm.bg.ac.rs/bitstream/id/26289/bitstream_26289.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record