Show simple item record

Research in the Central Institute of Conservation

dc.creatorPolić-Radovanović, Suzana R.
dc.date.accessioned2023-07-10T15:30:58Z
dc.date.available2023-07-10T15:30:58Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1854-5289
dc.identifier.urihttps://cer.ihtm.bg.ac.rs/handle/123456789/6368
dc.description.abstractCenter za multidisciplinarna raziskovanja Centralnega inštituta za konservatorstvo v Beogradu – CIK izvaja znanstvene raziskave na področju konservatorske teorije, etodologije in prakse, in sicer na vseh področjih konservatorstva in zaščite kulturne dediščine. Poslanstvo Centra je, da na področju konservatorstva vpelje znanstvenoraziskovalno delo kot izhodiščno osnovo za odločanje o izboru optimalnih metod in tehnik konserviranja v okviru integrativnega koncepta zaščite kulturne dediščine. V okviru znanstvenoraziskovalnega dela Center sodeluje pri realizaciji projektov drugih organizacijskih enot CIK-a, na področju izobraževanja, dokumentacije, integralne zaščite, eksperimentalne arheologije in tehnologije, arheološke konservacije, zaščite zakonodaje kulturne dedinščine ipd. Pri opravljanju dejavnosti Center sodeluje z znanstvenimi in izobraževalnimi inštitucijami, ki skrbijo za zaščito, in drugimi ustanovimi kulture. V prispevku so prikazani različni sodobni projekti centra.sr
dc.description.abstractThe Center for Multidisciplinary Research in the Central Institute for Conservation in Belgrade - CIK, realizes scientific research in the areas of conservation, methodologies and practices, in all areas of conservation and cultural heritage protection. The Mission of Center is the introduction of scientific - research work in the field of conservation as a starting point for deciding on the selection of optimal methods and conservation techniques within the integrative concept of cultural heritage protection. Within scientific research work, the Center participates in the implementation of the projects of other organizational units of the Institute, in the areas of education, documentation, integrated protection, experimental archeology and technology, archaeological conservation, cultural heritage legislation, etc. In its activities, the Center cooperates with scientific and educational institutions that take care of the protection of cultural heritage, as well as other cultural institutions. The paper shows a variety of contemporary projects of Center.sr
dc.description.abstractCentar za multidisciplinarna istraživanja Centralnog instituta za konzervaciju u Beogradu – CIK realizuje naučna istraživanja u oblastima teorije konzervacije, metodologije i prakse, na svim područjima konzervacije i zaštite kulturne baštine. Misija Centra je uvođenje naučno - istraživačkog rada u oblasti konzervacije kao početne osnove za odlučivanje o odabiru optimalnih metoda i tehnika konzervacije u okviru integrativnog koncepta zaštite kulturne baštine. U okviru naučno - istraživačkog rada, Centar učestvuje u realizaciji projekata drugih organizacionih jedinica instituta, u oblastima obrazovanja, dokumentacije, integralne zaštite, eksperimentalne arheologije i tehnologije, arheološke konzervacije, zakonodavstva o oblasti kulturne baštine, itd. U svojim aktivnostima Centar sarađuje sa naučnim i obrazovnim institucijama koje brinu o zaštiti kulturnog nasleđa, kao i sa drugim ustanovama kulture. U radu su prikazani aktuelni projekti.sr
dc.language.isoothersr
dc.publisherLjubljana: Slovenian Society for Conservation-Restoration: Community of Museums of Sloveniasr
dc.rightsrestrictedAccesssr
dc.sourceConservator - restorersr
dc.subjectznanstvene raziskavesr
dc.subjectkonservatorstvosr
dc.subjectkulturna dediščinasr
dc.subjectCentralni inštitut za konservatorstvosr
dc.subjectscientific researchsr
dc.subjectconservationsr
dc.subjectCultural Heritagesr
dc.subjectCentral Institute for Conservationsr
dc.titleRaziskovanje v Centralnem inštitutu za konservatorstvosr
dc.titleResearch in the Central Institute of Conservationsr
dc.titleIstraživanja u Centralnom institutu za konzervacijusr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseARRsr
dc.rights.holderSkupnost muzejev Slovenijesr
dc.citation.spage50
dc.description.other10h Meeting of Conservator-Restorers, Slovene Ethnographic Museum, Ljubljanasr
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cer_6368
dc.type.versionacceptedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record