Show simple item record

Разгранати поли (ε-капролактони) са добро одређеном архитектуром као потенцијални носачи лекова

dc.creatorPonjavić, Marijana
dc.creatorNikolić, Marija S.
dc.creatorJevtić, Sanja
dc.creatorJeremić, Sanja
dc.creatorĐokić, Lidija
dc.creatorĐonlagić, Jasna
dc.date.accessioned2022-11-15T19:56:48Z
dc.date.available2022-11-15T19:56:48Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn0352-5139
dc.identifier.urihttps://cer.ihtm.bg.ac.rs/handle/123456789/5392
dc.description.abstractThe present study reports the potential application of star-shaped poly(ε-caprolactones) with different number of arms as new drug delivery matrix. Linear and star-shaped PCL ibuprofen loaded microspheres were prepared using oil-in-water (o/w) solvent evaporation technique and characterized with FTIR, DSC, XRD and SEM analysis. High yield, encapsulation efficiency and drug loadings were obtained for all microspheres. FTIR analysis revealed the existence of interactions between polymer matrix and drug, while the DSC analysis suggested that drug was encapsulated in an amorphous form. SEM analysis confirmed that regular, spherical in shape star-shaped microspheres, with diameter between 80 and 90 μm, were obtained, while quite larger microspheres, 110 μm, were prepared from linear PCL. The advantage of using star-shaped PCL microspheres instead of linear PCL was seen from drug release profiles which demonstrated higher amount of drug released from star-shaped polymer matrix as a consequence of their branched, flexible structure. Microspheres prepared from the polymers with the most branched structure showed the highest amount of the released drug after 24 h. Finally, cytotoxicity tests, performed using normal human fibroblasts (MRC5), indicated the absence of cytotoxicity at lower concentrations of microspheres proving the great potential of star-shaped PCL systems in comparison to linear ones.sr
dc.description.abstractУ оквиру ове студије је приказана потенцијална примена разгранатих поли(ε-кап- ролактона) са различитим бројем грана као новог полимерног матрикса за уношење лекова у организам. Микросфере линеарног и разгранатих PCL са инкапсулираним ибу- профеном су припремљене применом технике отпаравања лако испарљивог растварача из емулзије “уље у води” (oil-in-water, o/w) и карактерисане помоћу FTIR, DSC, XRD и SEM анализе. За све микросфере су добијени висок принос, висока ефикасност инкaпсу- лације и висок садржај лека. FTIR анализом је потврђено постојање интеракција између полимерног матрикса и лека, док је DSC анализа указала да је лек инкапсулиран у аморфном облику. SEM анализа је потврдила да су добијене микросфере разгранатих PCL правилног, сферичног облика, са пречником између 80 до 90 μm, док су знатно веће микросфере, 110 μm, припремљене од линеарног PCL. Предност употребе микросфера разгранатих PCL уместо линеарног PCL се види из профила отпуштања лека, који су показали већу количину отпуштеног лека из микросфера разгранатог полимернe мат- рице као последица њихове разгранате, флексибилне структуре. Микросфере припре- мљене од полимера са најразгранитијом структуром су показале највећу количину отпуштеног лека након 24 h. Тестови цитотоксичности, изведени коришћењем ћелија нормалних, хуманих фибробласта (MRC5), показали су одсуство цитотоксичности при нижим концентрацијама микросфера доказујући велики потенцијал разгранатих PCL система у поређењу са линеарним.sr
dc.language.isoensr
dc.publisherSerbia : Serbian Chemical Societysr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200135/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceJournal of the Serbian Chemical Societysr
dc.subjectcytotoxicitysr
dc.subjectdrug carrierssr
dc.subjectibuprofensr
dc.subjectPCL microspheressr
dc.subjectstar-shaped PCLssr
dc.titleStar-shaped poly(ε-caprolactones) with well-defined architecture as potential drug carrierssr
dc.titleРазгранати поли (ε-капролактони) са добро одређеном архитектуром као потенцијални носачи лековаsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.citation.volume87
dc.citation.issue9
dc.citation.spage1075
dc.citation.epage1090
dc.citation.rankM23~
dc.identifier.doi10.2298/JSC220202032P
dc.identifier.fulltexthttp://cer.ihtm.bg.ac.rs/bitstream/id/22864/0352-51392200032P.pdf
dc.identifier.scopus2-s2.0-85139916770
dc.identifier.wos000830545600001
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record