Show simple item record

Одређивање апсолутне тврдоће електролитички добијених превлака бакра применом Chicot-Lesage композитног модела тврдоће

dc.creatorMladenović, Ivana O.
dc.creatorLamovec, Jelena S.
dc.creatorVasiljević-Radović, Dana
dc.creatorRadojević, Vesna J.
dc.creatorNikolić, Nebojša D.
dc.date.accessioned2022-08-17T15:36:40Z
dc.date.available2022-08-17T15:36:40Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn2683-3867
dc.identifier.urihttps://cer.ihtm.bg.ac.rs/handle/123456789/5212
dc.description.abstractIn this study, a novel procedure, based on application of the Chicot–Lesage (C–L) composite hardness model, was proposed for the determination of an absolute hardness of electrolytically produced copper coatings. The Cu coatings were electrodeposited on the Si(111) substrate by the pulsating current (PC) regime with a variation of the following parameters: the pause duration, the current density amplitude and the coating thickness. The topography of produced coatings was characterized by atomic force microscope (AFM), while a hardness of the coatings was examined by Vickers microindentation test. Applying the C–L model, the critical relative indentation depth (RID)c of 0.14 was determined, which is independent of all examined parameters of the PC regime. This RID value separated the area in which the composite hardness of the Cu coating corresponded to its absolute hardness (RID <0.14) from the area in which the application of the C–L model was necessary for a determination of the absolute coating hardness (RID ≥ 0.14). The obtained value was in a good agreement with the value already published in the literature.sr
dc.description.abstractПредложен je нови поступак заснован на примени Chicot–Lesage (C–L) композитног модела тврдоће за одређивање апсолутне тврдоће електролитички добијених превлака бакра. Превлаке бакра су електрохемијски исталожене на силицијуму (111) оријентације режимом пулсирајуће струје варирањем следећих параметара: трајање паузе, амплитудна густина струје и дебљина превлаке. Топографија произведених превлака је окарактерисана микроскопијом атомских сила, док је тврдоћа превлака испитивана Викерсовим тестом утискивања. Применом C–L композитног модела тврдоће, одређена је критична релативна дубина утискивања (RID), од 0,14, која је независна од свих испитиваних параметара режима пулсирајуће струје. Ова вредност раздваја област у којој композитна тврдоћа превлаке може да се изједначи са њеном апсолутном тврдоћом (RID << 0,14) од области у којој је неопходно применити C–L модел за одређивање апсолутне тврдоће превлаке (RID ≥ 0,14). Добијена вредност RID показује добро слагање са вредностима публикованим у литератури.sr
dc.language.isoensr
dc.publisherBelgrade : Serbian Chemical Societysr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200026/RS//sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200135/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceJournal of the Serbian Chemical Societysr
dc.subjectelectrodepositionsr
dc.subjectthe pulsating currentsr
dc.subjecttopographysr
dc.subjecthardnesssr
dc.subjectrelative indentation depthsr
dc.titleDetermination of the absolute hardness of electrolytically produced copper coatings by application of the Chicot-Lesage composite hardness modelsr
dc.titleОдређивање апсолутне тврдоће електролитички добијених превлака бакра применом Chicot-Lesage композитног модела тврдоћеsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.citation.volume87
dc.citation.issue7-8
dc.citation.spage899
dc.citation.epage910
dc.citation.rankM23
dc.identifier.doi10.2298/JSC211014105M
dc.identifier.fulltexthttp://cer.ihtm.bg.ac.rs/bitstream/id/22302/bitstream_22302.pdf
dc.identifier.wos00079718130000
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record