Show simple item record

Испитивање физичко-хемијских својстава и потенцијалне биолошке активности деривата 2-пиридин-(тио) карбохидразона

dc.creatorMrđan, Gorana
dc.creatorVaštag, Đenđi
dc.creatorApostolov, Suzana
dc.creatorRašeta, Milena
dc.creatorVerbić, Tatjana
dc.creatorMarković, Olivera
dc.creatorMatijević, Borko
dc.date.accessioned2022-06-23T20:58:34Z
dc.date.available2022-06-23T20:58:34Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-99976-42-50-9
dc.identifier.urihttps://cer.ihtm.bg.ac.rs/handle/123456789/5151
dc.description.abstractКарбохидразони и њихови тио-аналози представљају једињења добијена кондензацијом карбохидразида, односно тиокарбохи- дразида са карбонилним једињењима. Захваљујући њиховој структури, релативно једноставној синтези и великој реактивности, поменути дери- вати имају широк спектар примене у свим сферама. У оквиру овог рада, за четири новосинтетисана моно(тио)карбохидразона, одређене су кисе- линске константе применом потенциметријске методе. Такође, методом линеарне корелације енергија солватације и применом Catalan-овог моде- ла испитан је утицај специфичних и неспецифичних међумолекулских интеракција на померања у UV-Vis апсорпционим спектрима. У циљу испитивавања потенцијалне биолошке активности 2 - пиридин-(тио) кар- бохидразона, применом DPPH теста, одређен је њихов антиоксидативни потенцијал и закључено је да су деривати тиокарбохидразона значајно активнији у односу на карбохидразоне.sr
dc.description.abstractCarbohydrazones and their thio analogs represent compounds obtained by condensation of carbohydrazide and thiocarbohydrazide with carbonyl compounds. Due to their structure, relatively simple synthesis, and high reactivity, mentioned derivatives have a wide range of applications in all fields. In this study, ionization constants of four newly synthesized mono(thio)carbohydrazones were determined by applying the potentiometric method. Also, the influence of specific and nonspecific intermolecular interactions on maxima shifting in UV-Vis absorption spectra was investigated and quantified using the linear solvation energy relationships method and Catalan’s model. Finally, by applying the DPPH assay, the antioxidant potential of the newly synthesized compounds was determined, and thiocarbohydrazone derivatives proved to be significantly more active when compared to carbo-hydrazones.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherBanja Luka : Akademija nauka i unjetnosti Republike Srpskesr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceСавремени материјали - зборник радова / Contemporary Materials - proceedingssr
dc.subjectcarbohydrazonessr
dc.subjectthiocarbohydrazonessr
dc.subjectLSERsr
dc.subjectionization constantssr
dc.subjectbiological activitysr
dc.subjectDPPHsr
dc.subjectкарбохидразониsr
dc.subjectтиокарбохидразониsr
dc.subjectкиселинске константеsr
dc.subjectбиолошка активностsr
dc.titleInvestigation of physicochemical properties and potential biological activity of 2-pyridine-(thio)carbohydrazone derivativessr
dc.titleИспитивање физичко-хемијских својстава и потенцијалне биолошке активности деривата 2-пиридин-(тио) карбохидразонаsr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBYsr
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cer_5151
dc.identifier.fulltexthttp://cer.ihtm.bg.ac.rs/bitstream/id/22111/bitstream_22111.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record