Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion170125.89%0.00
2subject_keyword:DFT149522.75%0.00
3type_keyword:article127819.45%0.00
4dateIssued_keyword:2023114517.43%0.00
5dateIssued_keyword:2022109616.68%0.00
6rights_keyword:openAccess107516.36%0.00
7subject_keyword:2-acetylpyridine86413.15%0.00
8source_keyword:Journal of Molecular Structure78611.96%0.00
9version_keyword:acceptedVersion6319.60%0.00
10subject_keyword:Co(III)6219.45%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
6570100.00%0.00