Show simple item record

Одређивање јонизационих константи одабраних деривата монокарбохидразона

dc.creatorMrđan, Gorana
dc.creatorVerbić, Tatjana
dc.creatorMarković, Olivera
dc.creatorVaštag, Đenđi
dc.creatorApostolov, Suzana
dc.creatorMatijević, Borko
dc.date.accessioned2021-03-15T12:05:48Z
dc.date.available2021-03-15T12:05:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-99976-42-40-0
dc.identifier.urihttp://savremenimaterijali.info/
dc.identifier.urihttps://cer.ihtm.bg.ac.rs/handle/123456789/4361
dc.description.abstractCarbohydrazone derivatives represent a very significant class of compounds due to their wide biological activity. Ionization states of functional groups present in the molecule are of vital importance for understanding of the pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of the newly synthesized compounds. One of the physicochemical parameters, the ionization constant (pKa), can be used as a molecular descriptor in order to relate structure and activity of a compound, which may indicate further potential application of newly synthesized derivatives. In this work, ionization constants of thirteen monocarbohydrazone derivatives were determined using potentiometric method, in order to obtain information about their ionization states under certain conditions.sr
dc.description.abstractДеривати карбохидразона представљају веома значај- на једињења за проучавање с обзиром да многа од њих показују веома изражену биолошку активност. Познавање јонизационог стања функци- оналних група присутних у молекулу је од виталног значаја за разумева- ње фармакокинетичких и фармакодинамичких особина новосинтетиса- них једињења. Један од важнијих физичко-хемијских параметара, кисе- линска константа (pKa), може да послужи као молекулски дескриптор за повезивање односа стуктуре и активности једињења, што може укази- вати на даљу потенцијалну примену новосинтетисаних деривата. У овом раду, применом потенциометријске методе, одређене су киселин- ске константе за тринаест синтетисаних једињења из серије монокарбо- хидразона у циљу добијања информација о њиховим јонизационим ста- њима при одређеним условима.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherAcademy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska / Академија наука и умјетности Републике Српскеsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200125/RS//sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200026/RS//sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200168/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.source13th International Scientific Conference Contemporary Materials 2020, Proccedings, Banja Luka, 11.09.2020.sr
dc.subjectionization constantssr
dc.subjectmonocarbohydrazonessr
dc.subjectmolecular descriptorssr
dc.subjectpotentiometrysr
dc.subjectкиселинске константеsr
dc.subjectмолекулски дескрипториsr
dc.subjectмонокарбохидразониsr
dc.subjectпотенциометријаsr
dc.titleDetermination of ionization constants of selected monocarbohydrazone derivativessr
dc.titleОдређивање јонизационих константи одабраних деривата монокарбохидразона
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBYsr
dcterms.abstractAпостолов, Сузана; Мрђан, Горана; Вербић, Татјана; Марковић, Оливера; Ваштаг, Ђенђи; Матијевић, Борко; Određivanje jonizacionih konstanti odabranih derivata monokarbohidrazona;
dc.citation.spage415
dc.citation.epage422
dc.description.otherAbstract: [https://cer.ihtm.bg.ac.rs/handle/123456789/3688]
dc.description.otherPoster: [https://cer.ihtm.bg.ac.rs/handle/123456789/3689]
dc.identifier.fulltexthttp://cer.ihtm.bg.ac.rs/bitstream/id/19544/bitstream_19544.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record