Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion83323.57%0.00
2type_keyword:conferenceObject78622.24%0.00
3dateIssued_keyword:[2010 TO 2020]66118.70%0.00
4rights_keyword:openAccess56415.96%0.00
5dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]3289.28%0.00
6subject_keyword:bioremediation1835.18%0.00
7subject_keyword:biodegradation1614.56%0.00
8subject_keyword:adsorption–desorption1514.27%0.00
9dateIssued_keyword:20201343.79%0.00
10dateIssued_keyword:20111193.37%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
3534100.00%0.00