Статистика процедуре

КоракОбављено
1Корак прихватања/одбијања/измене мета-података14
2Скуп са Прихвати/Одбиј/Измени корацима за метаподатке14
3Корак измене метаподатака14