Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion554340.19%0.00
2type_keyword:article358425.98%0.00
3rights_keyword:openAccess320723.25%0.00
4dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]161811.73%0.00
5type_keyword:conferenceObject161311.69%0.00
6rank_keyword:M2311718.49%0.00
7rank_keyword:M5110377.52%0.00
8rights_keyword:restrictedAccess9667.00%0.00
9rank_keyword:M248265.99%0.00
10dateIssued_keyword:20177045.10%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
13793100.00%0.00