Now showing items 1-1 of 1

    • Methodology and design in production of ortodox golden crosses 

      Карастојковић, Зоран; Перић, Радиша; Карастојковић, Павле; Polić, Suzana R. (Београд : Друштво за етичност и вредновање у култури и науци и Централни институт за конзервацију, 2020)