Show simple item record

dc.creatorJotanović, Milovan
dc.creatorBibić, Vojko
dc.creatorTomić, Milorad
dc.creatorStavrić, Božidar
dc.creatorKokeza, Gordana
dc.creatorPavlović, Stefan
dc.date.accessioned2020-11-20T19:13:55Z
dc.date.available2020-11-20T19:13:55Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://cer.ihtm.bg.ac.rs/handle/123456789/3807
dc.description.abstractStudija pod naslovom Prečišćavanje otpadnih voda HI Destilacija Teslić nastala je kao rezultat društvene odgovornosti Privrednog društva HI Destilacija Teslić prema zaštiti životne sredine, sastava i kvaliteta voda koje se oslobađaju iz procesa ekstrakcije i iz skladišta uglja, te ekonomske analize potrebnih ulaganja u rješavanje ovog problema. Nalazi do kojih se došlo istraživanjem tehničko-tehnoloških uslova proizvodnje i skladištenja, kao i analize ekonomskih efekata ulaganja u ovaj poduhvat ukazuju na potrebu dodatnih investicionih ulaganja u novu opremu za prečišćavanje otpadnih voda u oba navedena segmenta poslovanja iz kojih se oslobađaju zagađene vode. U izradi strudije učestvovali su relevantni stručnjaci iz oblasti tehnologije, mašinstva i ekonomije, a o svim segmentima istraživanja konsultovani su inženjeri investitora, uz korišćenje relevantnih tehničko-komercijalnih ponuda poznatih evropskih firmi iz oblasti prečišćavanja otpadnih voda i raspoloživih pokazatelja o dosadašnjem poslovanju i razvoju HI Destilacija. Rezultate ovog istraživanja, Investitor može koristiti u vođenju poslovne i razvojne politike akcionarskog društva, u skladu sa dinamikom koja će obezbijediti odgovarajuću ekološku zaštitu prečišćavanjem otpadnih voda iz oba segmenta poslovanja iz kojih one potiču. Takođe, preporuke iz Studije o potrebnim investictionim ulaganjima u razvoj sistema za prečišćavanje otpadnih voda, menadžment poslovnog sistema sprovodiće u skladu sa obazbjeđivanjem potrebnog kapitala za investiciono ulaganje.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsrestrictedAccesssr
dc.subjectzaštita životne sredinesr
dc.subjectkvalitet vodasr
dc.subjectprečišćavanje otpadnih vodasr
dc.titlePrečišćavanje otpadnih voda HI „Destilacija“ a.d. Teslić -Idejno rješenjesr
dc.typeothersr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractБибић, Војко; Томић, Милорад; Кокеза, Гордана; Павловић, Стефан; Јотановић, Милован; Ставрић, Божидар; Пречишћавање отпадних вода ХИ „Дестилација“ а.д. Теслић -Идејно рјешење; Пречишћавање отпадних вода ХИ „Дестилација“ а.д. Теслић -Идејно рјешење;
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record