Show simple item record

Study of sulfur-sulfur interactions in crystal structures of small molecules and proteins using informatics and quantum chemical methods

dc.contributor.advisorMedaković, Vesna
dc.contributor.otherZarić, Snežana D.
dc.contributor.otherAnđelković, Katarina
dc.contributor.otherPolović, Natalija
dc.contributor.otherBogdanović, Goran А.
dc.creatorVeljković, Ivana S.
dc.date.accessioned2020-11-16T07:45:43Z
dc.date.available2020-11-16T07:45:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7668
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:22840/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=23743497
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17608
dc.identifier.urihttps://cer.ihtm.bg.ac.rs/handle/123456789/3739
dc.description.abstractСумпор-сумпор интеракције су препознате у многим молекулским системима, где су одговорне за молекулску структуру и функцију многих познатих неорганских и органских материјала као и протеина. У овој докторској дисертацији проучаване су геометрије и енергије сумпор-сумпор интеракција анализом података из кристалних структура и применом квантнохемијских прорачуна високог нивоа теорије...sr
dc.description.abstractSulfur-sulfur interactions have been recognized in various molecular systems, where they are responsible for the molecular structure and function of many well known inorganic and organic moleculs and proteins. This doctoral study investigates the geometries and energies of sulfur-sulfur interactions by analyzing data obtained from crystal structures and by high-level quantum chemical calculations...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Хемијски факултетsr
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectS...S интеракцијеsr
dc.subjectS...S interactionsen
dc.subjectквантнохемијски прорачуни
dc.subjectCSD
dc.subjectPDB
dc.subjecteлектростатички потенцијали
dc.subjectдекомпозиција енергијe
dc.subjectquantum chemical calculations
dc.subjectelectrostatic potential maps
dc.subjectenergy decomposition analysis
dc.titleПроучавање сумпор-сумпор интеракција у кристалним структурама малих молекула и протеина применом информатичких и квантнохемијских методаsr
dc.title.alternativeStudy of sulfur-sulfur interactions in crystal structures of small molecules and proteins using informatics and quantum chemical methodsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМедаковић, Весна; Bogdanović, Goran A.; Зарић, Снежана Д.; Половић, Наталија; Aнђелковић, Катарина; Вељковић, Ивана С.; Proučavanje sumpor-sumpor interakcija u kristalnim strukturama malih molekula i proteina primenom informatičkih i kvantnohemijskih metoda;
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_17608
dc.identifier.fulltexthttps://cer.ihtm.bg.ac.rs/bitstream/id/17554/IzvestajKomisije23356.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://cer.ihtm.bg.ac.rs/bitstream/id/17553/Disertacija.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record