Show simple item record

The characteristics of aromatic fraction in the mud of the Techirghiol lake (Romania)

dc.creatorStojadinović, Sanja
dc.creatorŠajnović, Aleksandra
dc.creatorJovančićević, Branimir
dc.creatorGolumbeanu, Mariana
dc.creatorAlmasan, Roxana
dc.creatorBrčeski, Ilija
dc.date.accessioned2020-05-25T10:28:40Z
dc.date.available2020-05-25T10:28:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-86-7132-068-9
dc.identifier.urihttp://cer.ihtm.bg.ac.rs/handle/123456789/3567
dc.description.abstractJezero Tehirgiol se nalazi u jugoistočnom delu Rumunije (Slika 1), na obali Crnog mora, od koga je odvojeno peščanim sprudom širine 100 m. Ovo jezero, čija je prosečna dubina 9 m je najveće slano jezero u Rumuniji i obuhvata površinu od 10,68 km2. Visok salinitet jezera (55 g/l do 66 g/l) je rezultat male godisnje količine padavina, neposredne blizine Crnog mora i velikog intenziteta isparavanja [1, 2]. U ovom hipersalnom okruženju razvijen je jedinstveni ekosistem u Evropi, koji se karakteriše bogatim sapropelnim muljem koji se koristi u terapeutske svrhe. U okviru ovog rada analizirani su aromatični ugljovodonici iz pet uzoraka sedimenata jezera Tehirgiol (Slika 1). Za ekstrakciju rastvorne organske supstance korišćena je smesa CH2Cl2/CH3OH (9:1) u ekstrakcionom sistemu B-811, nakon čega je dobijeni ekstrakt razdvojen hromatografijom na koloni na zasićenu, aromatičnu i NSO frakciju. Zasićena i aromatična frakcija su potom analizirane pomoću gasnohromatografsko masenospektrometrijske tehnike. Estri benzoeve kiseline su najdominantniji aromatični ugljovodonici u svim ispitivanim uzorcima. Pored njih, identifikovani su alkilbenzeni i PAH-ovi u znatno manjoj relativnoj obilnosti. Od PAH-ova dokazano je prisustvo kadalena, simonelita i retena, koji potiču od viših kopnenih biljaka, kao i PAH-ova koji su iz antropogenih izvora. U cilju određivanja porekla PAH-ova korišćeni su dijagnostički parametri: Fluranten/(Fluranten+Piren), ƩMetilfenantreni/Fenantren i LMW/HMW (odnos nisko- i visokomolekularnih PAH-ova). Vrednosti parametra Fluranten/(Fluranten+Piren) u opsegu 0,52-0,58, i relativne vrednosti odnosa LMW/HMW < 1 i ƩMetilfenantreni/Fenantren < 1 ukazuju na pirogene izvore ovih jedinjenja [3, 4, 5]. Prisustvo alkilbenzena, fenantrena i metilovanih fenantrena, vrednosti fenantrenskih maturacionih parametara, kao i tragovi drugih polikondenzovanih aromatičnih ugljovodonika karakterističnih za pirogeno/naftno zagađenje nedvosmisleno ukazuju i na prisustvo organske supstance antropogenog porekla u izolovanoj organskoj supstanci ispitivanog mulja.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherSrpsko hemijsko društvo, Karnegijeva 4/III, Beograd, Srbija / Serbian Chemical Society, Karnegijeva 4/III, Belgrade, Serbiasr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/176006/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.source8. Simpozijum Hemija i zaštita životne sredine (sa međunarodnim učešćem) / 8th Symposium Chemistry and Environmental Protection (with international participation), 30.5-01.06.2018., Kruševac, Serbiasr
dc.titleKarakteristike aromatične frakcije mulja iz jezera Tehirgiol (Rumunija)sr
dc.titleThe characteristics of aromatic fraction in the mud of the Techirghiol lake (Romania)sr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractСтојадиновић, Сања; Брчески, Илија; Aлмасан, Роxана; Голумбеану, Мариана; Јованчићевић, Бранимир; Шајновић, Aлександра; Карактеристике ароматичне фракције муља из језера Техиргиол (Румунија); Карактеристике ароматичне фракције муља из језера Техиргиол (Румунија);
dc.citation.spage173
dc.citation.epage174
dc.identifier.fulltexthttp://cer.ihtm.bg.ac.rs/bitstream/id/16589/bitstream_16589.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record