Show simple item record

Determination of petroleum pollutants in sediment samples at the site of heating plant “Novi Beograd”

dc.creatorŽerađanin, Aleksandra
dc.creatorLukić, Marija
dc.creatorIlić, Mila
dc.creatorAvdalović, Jelena
dc.creatorMilić, Jelena
dc.creatorJednak, Tanja
dc.creatorBeškoski, Vladimir
dc.date.accessioned2020-05-20T14:41:50Z
dc.date.available2020-05-20T14:41:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-86-7132-068-9
dc.identifier.urihttps://cer.ihtm.bg.ac.rs/handle/123456789/3563
dc.description.abstractNafta i naftni derivati kao što su dizel, benzin i mazut mogu dospeti u vodu, zemljište i sediment i predstavljaju rizik za životnu sredinu i čoveka [1-3]. Tehnologijom bioremedijacije, koristeći prirodnu sposobnost mikroorganizama da rastu na ugljovodonicima kao supstratima, nafta i naftni derivati se mogu ukloniti iz zagadjene životne sredine. Biološki tretmani su isplatljiviji i „prijateljski za okolinu”, a kao krajnji rezultat zagadjujuća supstanca se potpuno razgradjuje ili se dobijaju jedinjenja sa smanjenom toksičnošću. Da bi se vršili eksperimenti biodegradacije i bioremedijacije, neophodno je utvrditi poreklo i prirodu zagadjujuće supstance i okarakterisati autohtone mikroorganizme sa mesta zagadjenja. Cilj ovog rada bio je da se identifikuju zagadjujuće supstance na teritoriji Toplane Novi Beograd. Uzorci su uzeti sa tri različita mesta na lokaciji. U uzorcima je praćen sadržaj ukupnih ugljovodonika nafte (TPH). TPH je ekstrahovan [ISO 16703] i gravimetrijski odredjen [DIN EN 14354]. Odredjivanje TPH gasnom hromatografijom vršeno je na gasnom hromatografu Agilent 7890A sa FID detektorom. Pored gasne hromatografije odredjivan je broj mikroorganizama na osnovnim i selektivnim podlogama. Na osnovu dobijenih rezultata utvrdjeno je da su glavne zagadjujuće supstance na tačkama 1 i 2 u okviru lokacije Toplane Novi Beograd benzin i dizel, dok u tački 3 preovladava dizel sa manjom količinom mazuta. Ukupan sadržaj naftnih ugljovodonika u uzorku 1 je 3640 mg/kg, uzorku 2 2760 mg/kg, dok je u uzorku 3 taj broj oko deset puta veći, 28865 mg/kg. Tačka označena sa brojem tri je iznad remedijacione vrednosti na osnovu pravilnika i zakonskih propisa. U sva tri uzorka nadjen je veliki broj mikroorganizama koji razgradjuju ugljovodonike ̴ 105 CFU/g, od kojih su dominantni rodovi Pseudomonas, Achromobacter, Rhodococcus, Microbacterium što je u skladu sa literaturom [1]. U okviru ovog rada uspešno su identifikovane zagadjujuće supstance i odredjeni rodovi dominantnih autohtonih mikroorganizama na lokaciji Toplane Novi Beograd.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherSrpsko hemijsko društvo, Karnegijeva 4/III, Beograd, Srbija / Serbian Chemical Society, Karnegijeva 4/III, Belgrade, Serbiasr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.source8. Simpozijum Hemija i zaštita životne sredine (sa međunarodnim učešćem) / 8th Symposium Chemistry and Environmental Protection (with international participation), 30.5-01.06.2018., Kruševac, Serbiasr
dc.titleIspitivanje naftnih zagadjujućih supstanci u uzorcima sedimenta na lokalitetu Toplane Novi Beogradsr
dc.titleDetermination of petroleum pollutants in sediment samples at the site of heating plant “Novi Beograd”en
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractЖерађанин, Aлександра; Лукић, Марија; Илић, Мила; Aвдаловић, Јелена; Милић, Јелена; Једнак, Тања; Бешкоски, Владимир; Испитивање нафтних загадјујућих супстанци у узорцима седимента на локалитету Топлане Нови Београд; Испитивање нафтних загадјујућих супстанци у узорцима седимента на локалитету Топлане Нови Београд;
dc.citation.spage135
dc.citation.epage136
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cer_3563
dc.identifier.fulltexthttps://cer.ihtm.bg.ac.rs/bitstream/id/16569/bitstream_16569.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record