Show simple item record

dc.creatorPenjišević, Jelena
dc.creatorAndrić, Deana B.
dc.creatorŠukalović, Vladimir
dc.creatorRoglić, Goran
dc.creatorŠoškić, Vukić
dc.creatorKostić Rajačić, Slađana
dc.date.accessioned2019-12-27T09:44:52Z
dc.date.available2019-12-27T09:44:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0352-5139
dc.identifier.issn1820-7421
dc.identifier.urihttp://cer.ihtm.bg.ac.rs/handle/123456789/3316
dc.description.abstractA total of 14 novel arylpiperazines were synthesized, and pharmacologically evaluated by measuring their affinities towards the D2 dopamine receptor (DRD2) in a [3H]spiperone competition assay. All the herein described compounds consist of a benzimidazole moiety connected to N-(2-methoxyphenyl)piperazine via linkers of various lengths. Molecular docking analysis and molecular dynamics simulations were performed on the DRD2–arylpiperazine complexes with the objective of exploring the receptor–ligand interactions and properties of the receptor binding site. The recently published crystal structure of DRD2 was used throughout this study. The major finding is that high affinity arylpiperazines must interact with both the orthosteric binding site and the extended binding pocket of DRD2 and therefore should contain a linker of 5 or 6 methylene groups longen
dc.description.abstractУ овом раду је презентована синтеза 14 нових арилпиперазина и одређен је њихов афинитет везивања за Д2 допамински рецептор (DRD2) тестовима компетиције са [3H]спипероном. По својој хемијској структури ова једињења представљају супституисане бензимидазоле повезане са N-(2-метоксифенил)пиперазинским делом, линкерима разли- читих дужина. У циљу испитивања лиганд-рецептор интеракција и особина везивног места DRD2, урађена је докинг анализа новосинтетисаних једињења и симулација молекулске динамике, користећи кристалну структуру рецептора. Резултати добијени у овом раду указују да арилпиперазини високог афинитета остварују интеракције у ортостерном везивном месту и у екстензији ортостерног места везивања DRD2 и да стога треба да поседују линкер оптималне дужине, од 5 или 6 метиленских група.sr
dc.language.isoensr
dc.publisherBeograd : Srpsko hemijsko društvosr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/172032/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceJournal of the Serbian Chemical Societysr
dc.subjectarylpiperazinessr
dc.subjectmolecular dynamicssr
dc.subjectmolecular dockingsr
dc.subjectreceptor binding sitesr
dc.titleSynthesis of novel 2-(piperazino-1-yl-alkyl)-1H-benzimidazole derivates and assessment of their interactions with the D2 dopamine receptoren
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractШошкић, Вукић; Роглић, Горан М.; Шукаловић, Владимир Б.; Пењишевић, Јелена З.; Костић- Рајачић, Сладјана В.; Aндрић, Деана Б.;
dc.citation.volume84
dc.citation.issue9
dc.citation.spage925
dc.citation.epage934
dc.citation.rankM23~
dc.identifier.doi10.2298/JSC181029104P
dc.identifier.fulltexthttp://cer.ihtm.bg.ac.rs/bitstream/id/15703/bitstream_15703.pdf
dc.identifier.scopus2-s2.0-85073035002
dc.identifier.wos000489023300001
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record