Show simple item record

dc.creatorMladenović, Ivana
dc.creatorLamovec, Jelena
dc.creatorJović, Vesna
dc.creatorObradov, Marko
dc.creatorVasiljević-Radović, Dana
dc.creatorNikolić, Nebojša
dc.creatorRadojević, Vesna
dc.date.accessioned2019-12-09T22:52:41Z
dc.date.available2019-12-09T22:52:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn03525139
dc.identifier.urihttp://cer.ihtm.bg.ac.rs/handle/123456789/3221
dc.description.abstractThe mechanical properties of systems consisting of copper coatings electrodeposited on both brass sheet (BS) and thick electrodeposited nickel coating (ED Ni) substrates have been investigated. The electrodeposition of copper coatings was performed with and without the ultrasound assistance. The ultrasound application decreases root mean square (RMS) roughness of deposited Cu coating on both applied substrates, as obtained from non-contact AFM measurement. The coating roughness is highly dependent on the substrate roughness, being the smallest for the Cu coatings deposited on ED Ni substrate with the ultrasound mixing. The hardness and adhesion properties were characterized using the Vickers microindentation test. Model of Korsunsky was applied to the experimental data for determination the film hardness and the model of Chen-Gao was used for the adhesion evaluation. The introduction of ultrasonic agitation caused the changes in the film microstructure, and consequently in the mechanical properties. The copper coatings on both substrates, have higher hardness when deposited from electrolyte with ultrasound agitation. Although the type of the substrate has the major influence on the adhesion strength, it can be said that Cu electrodeposition with ultrasonic mixing contributes to an increase in adhesionsr
dc.description.abstractИспитиванa су механичкa својствa композитних система који се састоје од електрохемијски исталожених превлака бакра на месингу (BS) и дебелим електрохемијски исталоженим превлакама никла на месинганој фолији (ED Ni) као супстратима. Превлаке бакра на наведеним супстратима су исталожене из електролита без мешања или са ултразвучним мешањем. Неконтактна микроскопија атомских сила (AFM) је показала да храпавост, изражена средњом вредношћу квадратног одступања (RMS), исталожених превлака бакра на обе врсте супстрата опада са применом ултразвучног мешања. Храпавост превлака у највећој мери зависи од храпавости супстрата, при чему су електрохемијски исталожене превлаке бакра са најмањом храпавошћу реализоване на супстратима Ni електрохемијским таложењем из електролита мешаног применом ултразвука. Механичка својства тврдоће и адхезије превлака су анализирана Викерсовим тестом утискивања са малим оптерећењима. За израчунавање апсолутне тврдоће превлака коришћен је модел Korsunsky, док је за процену адхезије коришћен модел Chen- -Gao. Примена ултразвучног мешања током процеса електрохемијског таложења бакра довела је до промена у микроструктури превлака, па самим тим и промена у механичким својствима превлака. Превлаке бакра на оба супстрата имају већу тврдоћу када се таложе из електролита уз ултразвучно мешање. На адхезију превлаке на подлогама највише утиче тип супстрата, али се може рећи да примена ултразвучног мешања доприноси побољшању адхезије електрохемијски исталоженог бакра на наведеним супстратима.sr
dc.language.isoensr
dc.publisherBelgrade : Serbian Chemical Societysr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/32008/RS//sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/34011/RS//sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/45019/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceJournal of the Serbian Chemical Societysr
dc.subjectcoating adhesionsr
dc.subjectcomposite hardnesssr
dc.subjectultrasonic agitationsr
dc.subjectCu electrodepositionsr
dc.titleMechanical characterization of copper coatings electrodeposited onto different substrates with and without ultrasound assistancesr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractНиколић, Небојша Д.; Младеновић, Ивана О.; Обрадов, Марко; Ламовец, Јелена; Јовић, Весна; Васиљевић-Радовић, Дана; Радојевић, Весна Ј.;
dc.citation.volume84
dc.citation.issue7
dc.citation.spage729
dc.citation.epage741
dc.citation.rankM23
dc.identifier.doi10.2298/JSC181003023M
dc.identifier.fulltexthttp://cer.ihtm.bg.ac.rs/bitstream/id/15503/bitstream_15503.pdf
dc.identifier.scopus2-s2.0-85071294756
dc.identifier.wos000477776200008
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record