Show simple item record

Метилпреднизолон и његове сродне супстанце у лиофилизату за раствор за инјекције

dc.creatorSolomun, L
dc.creatorIbrić, Svetlana
dc.creatorVajs, Vlatka
dc.creatorVuković, Ivan
dc.creatorVujić, Z
dc.date.accessioned2019-04-30T10:08:11Z
dc.date.available2019-04-30T10:08:11Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0352-5139
dc.identifier.urihttps://cer.ihtm.bg.ac.rs/handle/123456789/2778
dc.description.abstractIn this work, the behavior of the active pharmaceutical substances methylprednisolone (in a form of methylprednisolone sodium succinate) in finished pharmaceutical dosage form, i.e., freeze-dried powder for injections, was examined. The goal was to evaluate the chemical stabilities of methylprednisolone sodium succinate packaged in a dual chamber vial, as a specific container closure system. The effect of different parameters: temperature, moisture and light were monitored. The method proposed by United States Pharmacopeia was used to determine concentrations of methylprednisolone, as the sum of the concentration of methylprednisolone esters (17-hydrogen succinate and 21-hydrogen succinate) and free methylprednisolone. The HPLC method was used for stability evaluation of the active substance and determination of related substances. Four main degradation products were registered. Temperature has a major impact on the degradation process with the appearance of 3 degradation products (impurities B, C and D), while the presence of light caused an increasing content of impurity A. Identification of impurity B, C and D has been realized using mass and NMR spectroscopy. All three substances are substances related to methylprednisolone. © 2010 (CC) SCS.en
dc.description.abstractУ овом раду испитиване су особине фармаколошки активне супстанце метилпреднизолона (у облику метилпреднизолон-натријум-сукцината) у готовом производу – лиофилизату за раствор за инјекције. Циљ рада је испитивање хемијске стабилности метилпреднизолон-натријум-сукцината у двокоморној бочици, као специфичном систему контактног паковања. Испитан је ефекат различитих параметара: температуре, влаге и светлости. За одређивање концентрације метилпреднизолона, као збирне концентрације метилпреднизолон естара (17-хидроген-сукцината и 21-хидроген-сукцината) и слободног метилпреднизолона, коришћена је метода описана у Америчкој фармакопеји. За испитивање сродних супстанци примењена је HPLC метода. Уочена су 4 деградациона производа. Доказано је да повећање температуре има највећи значај на процес деградације и утиче на повећање садржаја нечистоћа B, C и D, док присуство светлости доводи до повећања садржаја нечистоће А. Нечистоће B, C и D су идентификоване применом масене и NMR спектроскопије. Све три нечистоће су идентификоване као сродне супстанце метилпреднизолона.sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/MPN2006-2010/142072/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceJournal of the Serbian Chemical Society
dc.subjectmethylprednisolone sodium succinate
dc.subjectfreeze-dried powder
dc.subjectcontainer closure system
dc.subjectstability
dc.subjectimpurities
dc.titleMethylprednisolone and its related substances in freeze-dried powders for injectionsen
dc.titleМетилпреднизолон и његове сродне супстанце у лиофилизату за раствор за инјекцијеsr
dc.typearticleen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractИбрић, Светлана; Вајс, Влатка; Соломун, Л; Вуковић, Иван; Вујић, З; Metilprednizolon i njegove srodne supstance u liofilizatu za rastvor za injekcije;
dc.rights.holderSerbian Chemical Society
dc.citation.volume75
dc.citation.issue10
dc.citation.spage1441
dc.citation.epage1452
dc.citation.rankM23
dc.identifier.doi10.2298/JSC100115087S
dc.identifier.fulltexthttps://cer.ihtm.bg.ac.rs//bitstream/id/6664/0352-51391000087S.pdf
dc.identifier.scopus2-s2.0-78449271200
dc.identifier.wos000283895200013
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record