Najčešće pretraživani pojmovi

Pretraživani pojmoviPretraživanja% ukupnogPregleda stranica / pretraživanja
1type_keyword:article225219.71%0.00
2version_keyword:publishedVersion173115.15%0.00
3version_keyword:acceptedVersion171315.00%0.00
4rank_keyword:M218527.46%0.00
5subject_keyword:corrosion8247.21%0.00
6rank_keyword:M228067.06%0.00
7rank_keyword:M527866.88%0.00
8subject_keyword:DFT7646.69%0.00
9rank_keyword:M237036.15%0.00
10type_keyword:conferenceObject6695.86%0.00

Ukupno

Pretraživanja% ukupnogPregleda stranica / pretraživanja
11423100.00%0.01