Питања и коментаре очекујемо на : Запажања
или на мејл: cer-info@ihtm.bg.ac.rs