Now showing items 1-1 of 1

    • An interlaboratory comparison of aerosol inorganic ion measurements by ion chromatography: implications for aerosol pH estimate 

      Xu, Jingsha; Song, Shaojie; Harrison, Roy M.; Song, Congbo; Wei, Lianfang; Zhang, Qiang; Sun, Yele; Lei, Lu; Zhang, Chao; Yao, Xiaohong; Chen, Dihui; Li, Weijun; Wu, Miaomiao; Tian, Hezhong; Luo, Lining; Tong, Shengrui; Li, Weiran; Wang, Junling; Shi, Guoliang; Huangfu, Yanqi; Tian, Yingze; Ge, Baozhu; Su, Shaoli; Peng, Chao; Chen, Yang; Yang, Fumo; Mihajlidi-Zelić, Aleksandra; Đorđević, Dragana; Swift, Stefan J.; Andrews, Imogen; Hamilton, Jacqueline F.; Sun, Ye; Kramawijaya, Agung; Han, Jinxiu; Saksakulkrai, Supattarachai; Baldo, Clarissa; Hou, Siqi; Zheng, Feixue; Daellenbach, Kaspar R.; Yan, Chao; Liu, Yongchun; Kulmala, Markku; Fu, Pingqing; Shi, Zongbo (Copernicus GmbH, 2020)