CeR (Centralni Repozitorijum) je digitalni repozitorijum Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerziteta u Beogradu, Srbija. CeR omogućava otvoreni pristup publikacijama, kao i ostalim rezultatima nastalim u okviru projekata koje se izvode na Institutu.

Softverska platforma repozitorijuma prilagođena je savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija i kompatibilna je sa međunarodnom infrastrukturom u ovoj oblasti.

Uputstvo za korisnike.

Izaberite instituciju radi prikaza pripadajućih dokumenata

Više